Logopedická péče

Řeč je jedna z výlučných schopností člověka. Není však vrozená a člověk se ji musí naučit. Řeč je důležitou částí komunikace mezi lidmi. Mluvené slovo má velký význam a důležitost. Lidé, kteří mají správnou výslovnost a dostatečnou slovní zásobu, jsou na tom v praktickém životě rozhodně lépe než lidé, kteří mají s výslovností potíže.

Nejvhodnějším obdobím pro vytváření správné výslovnosti i mluvních návyků je doba před nástupem do školy. Z různých důvodů však někdy nedojde v tomto věku dítěte k upevnění správných návyků při mluvení. Prvňáčka potom čeká velmi nesnadné období. Potřebuje zvládnout spoustu nových věcí a ještě musí myslet nejen na to co říká, ale i jak má své myšlenky vyslovit.

Za této situace je třeba využít pomoci odborníků - logopedů. Ti, ve spolupráci s rodiči dítěte, se snaží pomoci nejen odbornými radami, ale také dodáváním síly a optimismu k dalším nápravným cvičením.

I v této oblasti může ZŠ Letovice poskytnout rodičům pomoc. V řadách pedagogických pracovníků jsou i učitelé s odborným logopedickým vzděláním, a proto mohou, pokud je ze strany rodičů zájem, dětem s nácvikem správné výslovnosti pomáhat.

Logopedická cvičení jsou určena žákům 1. - 5. ročníku ZŠ. Bližší informace poskytnou zájemcům třídní učitelé.