7. ročník

Test - vrcholný středověk

 1/ Komu patřila věnná města?
a/královně
b/králi
c/šlechtě

2/ Města poddanská zakládali
a/podddaní
b/ šlechta a církev
c/ král

3/ Města horní byla
a/ města v horách
b/ města, ve kterých se těžily drahé kovy
c/ města pro horních 10000

4/ Cechy sdružovaly
a/ kupce
b/ služky
c/ řemeslníky

5/ Právo várečné bylo právo vařit
a/ zelí
b/ víno
c/ pivo

6/ Městský patriciát byli
a/ bohatí obyvatelé města
b/ chudí obyvatelé města

7/ Slovo žďářit, od kterého vznikl název Žďár znamená
a/ škvařit sádlo
b/ vypalovat les
c/ pěstovat obilí

8/ Neobdělané pole se nazývá
a/ úbor
b/ úkor
c/ úhor

9/ Zlatou bulu sicilskou dostal
a/ Karel IV.
b/ Václav III.
c/ Přemysl Otakar I.

10/ Přemysl Otakar II. padl v bitvě
a/ na Českém poli
b/ na Moravském poli
c/ na Slovenském poli

11/ Václav II. nechal razit
a/ brněnské groše
b/ pražské groše
c/ denáry

12/ Přemyslovci vymřeli roku
a/ 1308
b/ 1302
c/1306

13/ Posledním Přemyslovcem byl
a/ Václav II.
b/ Václav III.
c/ Václav IV.

14/ Byl zavražděn
a/ v Letovicích
b/ v Brně
c/ v Olomouci

15/ Václav II. se ujal vlády
a/ ve 12 letech
b/ ve 2 letech
c/ ve 20 letech

16/ Za malého Václava II. vládl
a/ Oldřich z Rumburku
b/ Ota Bavorský
c/ Ota Braniborský

17/ Caletníci byli
a/ pekaři chleba
b/ pekaři koláčů
c/ pekaři placek

18/ Stoletá válka trvala
a/ 100 let
b/ méně než 100 let
c/ více než 100 let

19/ V této válce proti sobě stály
a/ Rusko a Francie
b/ Francie a Anglie
c/ Anglie a Španělsko

20/ Jak zemřela Johanka z Arku
a/ v boji
b/ na mor
c/ byla upálena

21/ V této válce zahynul i jeden český král, byl to
a/ Václav III.
b/ Jan Lucemburský
c/ Karel Lucembursk
 

Jeden malý testík pro sedmáky

l. Kdo k nám pozval Konstantina a Metoděje?
A/ Mojmír
B/ Rastislav
C/ Svatopluk

2. Konstantin a Metoděj přinesli
A/ křesťanství
B/ islám
C/ buddhismus

3. Konstantin a Metoděj vytvořili písmo, které se jmenovalo
A/ hlaholice
B/ azbuka
C/ latinka

4. Konstantin později přijal jméno
A/ Metoděj
B/ Cyril
C/ Svatopluk

5/ Velkou Moravu sjednotil kníže
A/ Mojmír
B/ Svatopluk
C/ Rastislav

6/ První historicky doložený Přemyslovec se jmenoval
A/ Boleslav
B/ Václav
C/ Bořivoj

7./ Svatého Václava zabil
A/ jeho bratr Boleslav
B/ jeho otec Vratislav
C/ jeho strýc Spytihněv

8/ Svatý Václav byl zabit
A/ na poli
B/ v lese
C/ u kostela

9/ Svatořečena byla i Václavova babička, která se jmenovala
A/ Drahomíra
B/ Libuše
C/ Ludmila

10/ Boleslav II. nechal vyvraždit rod
A/ rod Slamníkovců
B/ rod Slavníkovců
C/ rod Slávků