8. ročník

Exkurze - Mohyla míru - pracovní list

1. Doplň následující text:

Bitvu u Slavkova nazýváme bitvou _________________________, bojovali zde
f _____________císař _________________, r______________ car A_______________ a r______________ císař F_____________. V bitvě zvítězil ___________________.

2. Proč památník nazýváme Mohyla míru?

3. Znaky kterých zemí nesou štítonoši v rozích mohyly?

4. Jaké sochy stojí u vchodu do kaple?

5. Jak se jmenuje obec, na jejímž území památník stojí?

6. Co tě na exkurzi zaujalo, překvapilo, co jsi se dozvěděl(a)?

7. Načrtni památník Mohyla míru.


Vylušti si jednoduchou křížovku z počátku novověku  
 

               T

1                    _  _  _  _  _  _                       průmyslová revoluce proběhla nejdříve v ...

2                    _  _  _  _  _  _                       umělecký styl protireformace

3                    _  _  _  _  _                           na které světové straně Ruska postavil Petr Petrohrad?

4                _  _  _  _  _  _  _  _                   formuloval heliocentrický názor

5                    _  _  _  _  _  _                       "král slunce"

6                _  _  _  _  _                               stát, kde se stavěly "Potěmkinovy vesnice"

7             _  _  _  _  _  _  _  _                      ruská carevna

8             _  _  _  _  _  _  _                          zimní král

9                 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _      filozofie - rovnost lidí, svoboda (Voltaire)

10           _  _  _  _  _  _  _  _                      učitel národů

11           _  _  _  _  _  _                              stát, který si s Rakouskem a Ruskem rozdělil Polsko

12           _  _  _  _  _  _                              hlavní město Ruska