Aktuality

Sportovní dopoledne

2.10.2023

Ve dnech 19. 9. - 22. 9. 2023 uspořádal volejbalový klub ve spolupráci se základní školou sportovní dopoledne pro žáky 2. ročníků – 5. ročníků. Pro žáky byla nachystána celá řada pohybových aktivit…

Škola pomáhá - sběr papíru

22.9.2023

Základní škola Letovice vstoupila v roce 2011 do projektu Adopce na dálku. V současnosti podporujeme dívku Alexandrii Joseph, která žije na Haiti ve vesnici Baie de Henne. Pravidelně jí posíláme…

Ukázky dravců

19.9.2023

V podělí 18. 9. 2023 se v zámeckém parku pro žáky 1. a 2. stupně školy uskutečnily ukázky dravců. Žáci mohli vidět zblízka jak: Výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky Puštíci…

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

23.8.2023

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 na budově Komenského i budově Letokruhu (4.A, 4.B, 4.C). Výuka bude probíhat v jednotlivých třídách max. do 10:00. Žáci pak odcházejí…

Výsledky žáků u přijímacích zkoušek na SŠ ve školním roce 2022/2023

15.8.2023

Výsledky žáků u celostátních přijímacích zkoušek na 4 - leté studijní obory garantované společností Cermat jsou v současnosti nejvalidnějším měřítkem porovnání  vzdělávání žáků školy s ostatními žáky…

Dopoledne s IZS

4.7.2023

V pátek 23. 6. 2023 se uskutečnila na letovickém letišti předváděcí akce složek integrovaného záchranného systému a místního leteckého klubu pro žáky 1. stupně.

Obědy zdarma

22.6.2023

ZŠ Letovice se bude zapojovat do projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024. Předmětem dotačního programu je podpora žáků z rodin v hmotné nouzi…

Poznávací zájezd do Anglie

5.6.2023

Ve dnech  11. 5. - 17. 5. 2023 se žáci 9. ročníku zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna a okolí. Kromě hlavních památek Londýna jako je například Big Ben, the Houses of Parliament, Buckingham…

Setkání s rodiči žáků 1. ročníku školního roku 2023/2024

19.5.2023

Informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníku, kteří nastoupí od 1. 9. 2023, proběhne ve středu 14. 6. 2023 od 16:00 ve školní jídelně ZŠ Komenského s následujícím programem: organizace školního…

Matematická olympiáda

28.4.2023

Vynikajících úspěchů dosáhli naši žáci v okresním kole Matematické olympiády.  V kategorii žáků 6. ročníku je úspěšnou řešitelkou: 1. místo Veronika Leinveberová, 6.B V kategorii žáků 7. ročníku…

Olympiáda z českého jazyka

15.4.2023

V úterý 4. 4. 2023 se konalo v Blansku okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Na velmi pěkném 6. místě se umístila Sophie Janků z 8. B.

Biologická olympiáda

15.4.2023

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se konalo na Gymnáziu v Blansku okresní kolo Biologické olympiády s účastí našich žáků v následujícími výsledky:  6. místo J. Jírová 6.D   12. místo A. Štěrbová 7.A

Dějepisná olympiáda

15.4.2023

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se konalo v Brně krajské kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovala Valerie Janečková 9.C, která obsadila pěkné 16. místo.

Recitační soutěž

15.4.2023

Ve středu 29. 3. 2023 se konalo v Adamově okresní kolo Recitační soutěže s účastí našich žáků. 1. místo obsadila Michaela Rosičová 9.B, která současně postupuje do krajského kola této soutěže.

Fyzikální olympiáda

15.4.2023

Ve středu 22. 3. 2023 se na Gymnáziu v Boskovicích konalo okresní kolo Fyzikální olympiády za účasti 12 žáků naší školy. Celková účast byla 24 žáků okresu Blansko. V kategorii F  jsou úspěšnými…