Aktuality

Vítězství žáků v soutěži Oxford University Press

8.6.2022

Gratulace vítězům! V letošní mezinárodní projektové soutěži, kterou každoročně vyhlašuje nakladatelství Oxford University Press, zvítězili naši žáci Pavlína Kalhousová z 8.D a Lukáš Fiala z 8.B . V…

Setkání s rodiči žáků 1. ročníku školního roku 2022/2023

7.6.2022

Informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníku, kteří nastoupí od 1. 9. 2022, proběhne ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 16:00 ve školní jídelně ZŠ Komenského.

Sportovní úspěchy

25.5.2022

Po dlouhé přestávce způsobené covidem se v květnu naplno rozjely sportovní soutěže. Naši žáci opět ukázali co v nich je. Přehled všech úspěchů najdete zde . Největší úspěchy zaznamenali naši…

Mladý zdravotník

24.5.2022

I v tomto školním roce se naše žákyně zúčastnily soutěže mladých zdravotníků. Žákyně obsadily 1. a 2. místo a navázaly tak na úspěchy z předchozích let. 3. 6. je čeká krajská soutěž ve Znojmě. Držíme…

Kosmický zážitkový stan

17.5.2022

Žáci 3. ročníků a 4.B se v pondělí  2. 5. 20222 zúčastnili výukového programu " Kosmický zážitkový stan". Téma vesmíru je zaujalo již v prvouce, takže naše kosmické dopoledne se setkalo s velmi…

Zvláštní zápis pro děti cizince

2.5.2022

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyhlašuje ředitel školy zvláštní zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023…

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

25.4.2022

Z naší školy i letos postoupily 3 žákyně do celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Školního kola této soutěže se zúčastnilo v celé ČR 17 075 žáků z 612 ZŠ (v JM kraji to…

Jarní tvoření ve školní družině

21.4.2022

Po několikaleté pauze se 29.3.2022  uskutečnily  jarní tvořivé dílničky pro děti  a rodiče, či jiné příbuzné. Účast předčila očekávání.  Přihlásilo  se 126 dětí se svým doprovodem. Proto  bylo nutné …

Den s Andersenem

19.4.2022

Dne 1. 4. 2022 žáci ze  4. C strávili zajímavý projektový den. 

Dějepisná olympiáda

12.4.2022

    Vojtěch Jež z 8. ročníku  zvítězil ve krajském kole dějepisné olympiády  s postupem do celostátního kola.  Blahopřejeme.

Vyšlo 83. číslo školního časopisu

12.4.2022

Vyšlo nové číslo Školního víqětu.

Škola pomáhá

2.3.2022

Základní škola Letovice se připojuje k humanitární pomoci a podpoře Ukrajiny. Vyhlašujeme Sběr papíru pro Ukrajinu . Výtěžek ze sběru bude vložen na sbírkový účet Charity ČR - Charita pro Ukrajinu.…

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

24.2.2022

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2022/2023 se koná v sobotu 9. dubna 2022 od 8:00 do 14:00 hodin v budově Základní školy Letovice, Komenského 5 ( více ). Zvláštní zápis pro žáky (cizince)…

Doučování žáků

1.2.2022

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Program Doučování žáků škol navazuje na Národní plán doučování realizovaný v období září – prosinec 2021. Tento nový program nabízí a financuje od…

Výsledky mezinárodního testování PISA 2021

15.12.2021

Výsledky žáků školy v pilotním sběru dat mezinárodního šetření PISA 2022, který v České republice proběhl v období od května do června 2021. Celkem do něj bylo zapojeno 700 žáků z 22 základních a…