Projekt Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

29. května proběhla v kinokavárně v Brně závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, kterou organizuje nezisková organizace Post Bellum. V roce se tohoto projektu zúčastnila i naše škola, konkrétně 5 žáků 9. ročníku (Eduard Kubík, Petr Kopecký, Šimon Bárta, Šimon Kučera a Matyáš Petrů). Na této prezentaci představili výsledky své několikaměsíční práce.

Co tedy bylo obsahem projektu – zúčastnit se několika wokshopů, na kterých se naučili, jak vést rozhovor, jak vyprávět příběh, jak vytvořit scénář k rozhlasové reportáži … A pak tohle všechno museli zvládnout – najít pamětníka, který si s nimi povídal, nahrát rozhovor, nafotit fotky z natáčení a fotky, které pamětník zapůjčil. Sestavit scénář krátké rozhlasové reportáže, natočit tuto reportáž v Českém rozhlase, sepsat životopis pamětníka a v neposlední řadě tohle všechno představit na již zmíněné slavnostní prezentaci, které se zúčastnilo 6 týmů z celé jižní Moravy.

Výsledky práce najdete na internetových stránkách projektu – viz. odkaz.

https://www.pribehynasichsousedu.cz/jizni-morava/jizni-morava-2024/kopecky-stanislav/ 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/jizni-morava-29-5-2024/ 

Chtěla bych poděkovat vedení města Letovic, vedení školy, panu místostarostovi Radku Procházkovi a panu řediteli Vítězslavu Šosovi, kteří nás přišli na prezentaci osobně podpořit. Největší dík ale patří žákům, kteří se tímto nelehkým projektem se ctí poradili.

Miroslava Trčková