6. a 7. oddělení ŠD "Líná kůže málo zmůže"

Líná kůže málo zmůže

V 6. a 7. oddělení školní družiny jsme se v měsíci květnu rozhodli věnovat větší pozornost pohybovým aktivitám. Pod heslem „Líná kůže málo zmůže“ jsme se bavili a zároveň soutěžili venku i v tělocvičně. Naše improvizované sportovní disciplíny byly rozmanité. Od těch obvyklých jako je vybíjená, běh, přehazovaná, přetahování lanem a skákání přes lano až po slalom, rej čarodějnic, hledání pokladu, hod na koš, chůze s kruhem, a nebo soutěže v rychlosti a postřehu na povel.

O výsledku jednotlivých disciplín jsme vedli evidenci, abychom naplnili i nezbytnou soutěživost mezi oběma družinami. Až jsme všechno pečlivě spočítali a vyhodnotili, tak jsme se nakonec shodli na tom, že vyhrál každý, kdo se těchto aktivit zúčastnil.

Skácelová Y., Přichystalová D., Jirušová L.