Ovoce a zelenina, mléko do škol

Základní škola je zapojena  ve dvou projektech SZIF:

  • OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
  • MLÉKO DO ŠKOL

Cílem projektů je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.