Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ I

Základní škola je zapojena do projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský, a to Šablony pro ZŠ a MŠ I, který volně navazuje na předchozí projekt Šablony III. Délka trvání projektu je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025.

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, podpory zavádění inovativních metod výuky, podpory žáků s odlišným mateřským jazykem.

Přehled šablon, do kterých je škola zapojena:

 Personální podpora

  • Školní speciální pedagog ZŠ
  • Školní psycholog ZŠ

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ZŠ a ŠD

Podpora inovativního vzdělávání žáků

  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a ŠD
  • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ