Šablony III

Základní škola je zapojena do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III, který navazuje na předchozí projekt Šablony II. Délka trvání projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.
 

Cíle projektu

  • Personální podpora - speciální pedagog
  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou na škole podporovány?

  • Šablony na personální podporu: speciální pedagogové
  • Projektová výuka