Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Škola získala finanční prostředky na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Z těchto prostředků byly zakoupeny výukové tablety pro žáky, licence na výukové programy, instalace mobilních NTB do počítačových kiosků, speciálních tříd, založení školního mobiliáře pro žáky.