Školní družina

Činnosti v ŠD

 • vycházky do přírody, pozorování
 • rozvoj zájmu o přírodu
 • ochrana životního prostředí
 • ekologická problematika
 • výchova k ohleduplnému přístupu k přírodě
   

Sportovní        

 • zdokonalování fyzické zdatnosti
 • přirozená pohybová aktivita
 • kolektivní hry – vytváření smyslu pro fér hru
 • potlačování nesportovního chování
   

Společensko – vědní    

 • vytváření zájmu o společenský život
 • tradice a zvyky po celý rok
   

Estetické /výtvarné, hudební/  

 • probouzení zájmu o hudbu
 • zdokonalování v oblasti kresby, malby
   

Pracovní  

 • montáže a demontáže stavebnic, netradiční stavby
 • rozvoj zájmu o samostatnou tvořivou práci
 • rozvoj představivosti
 • práce s různými materiály
   

Odpočinkové činnosti

 • vytváření celkové duševní pohody dětí, odstraňování únavy z vyučování
 • klidové činnosti /poslechové, individuální hry, klid po obědě/
 • poslech CD, sledování DVD – pořady pro děti
 • hudební hry, poslech hudby
 • kreslení a malování – volné téma
 • častý pobyt venku – volné hry
 • práce s dětskými časopisy a knihami
 • relaxace, četba, kvarteta, odpočinek na koberci, vyprávění – dialog s dětmi
 • stolní hry, hry s hračkami, hry v kuchyňce
   

Spontánní činnosti

 • každodenní individuální klidové činnosti po obědě a při pobytu venku
 • vlastní aktivita žáků
 • činnosti dle výběru dětí
 • volná hra s vlastními pravidly a zapojením fantazie
   

Rekreační činnosti

 • hry s pohybovými prvky, stolní hry, malování, volné hry,
 • vycházky, sportovní hry, míčové hry,
 • pohybové aktivity na čerstvém vzduchu
 • konstruktivní a tematické hry
 • tělovýchovné chvilky, pohybové hry
   

Příprava na vyučování

 • didaktické hry, hry k upevňování učiva
 • rozšiřování poznatků z vyučování
 • rébusy, křížovky, osmisměrky, sudoku, hádanky
   

Sebeobslužné činnosti

 • zásady stolování
 • zásady osobní hygieny, péče o vlastní věci, pořádek v osobních věcech
 • úklid po skončení jednotlivých činností
   

Zájmové činnosti

 Přírodovědné  

 • vytváření zájmu o historii