Matematika - Matematická olympiáda 2019/2020 - okresní kolo 9. ročníku

29. ledna tohoto roku se konalo okresní kolo matematické olympiády 9. ročníku. Do něj z naší školy postoupilo 11 žáků po úspěšném zvládnutí školního kola, v němž postupně žáci řešili 6 zadaných slovních úloh. Okresního kola se však nakonec zúčastnilo z naší školy jen 8 žáků. V uvedeném kole pak žáci během 4 hodin řešili 4 velmi náročné matematické úlohy, o čemž svědčí i skutečnost, že z celkového počtu 30 účastníků se stalo úspěšnými řešiteli jen 8 žáků, mezi nimiž byla i Anežka Beránková z IX. B., která se umístila na vynikajícím 6. místě.

Výborným výsledkem je i 9. místo Barbory Veselé z IX. B a 10. místo Terezy Kotoulkové, která je rovněž žákyní IX. B.

Je nutné ocenit přípravu i ostatních žáků devátého ročníku na matematickou olympiádu a jejich účast v okresním kole v této náročné soutěži.
Všem patří uznání a blahopřání.