1. stupeň - Recitační soutěž 2. a 3. ročníků 2019

Recitační soutěž 2. a 3. ročníku proběhla ve středu 13. 3. 2019 v tělocvičně ZŠ.

Zúčastnilo se 21 soutěžících.

1. kategorie: žáci 2. ročníku
1. místo: Jan Pospěch, 2.B (Perníková chaloupka)
2. místo: Anna Teichmannová, 2.A (Apríl)
3. místo: Ferdinand Procházka, 2.C (Ospalá opička)

2. kategorie: žáci 3. ročníku
1. místo: Martin Fadrný, 3.C (Interview s Azorem) - postup do okresního kola
2. místo: Nela Girgleová, 3.D (Parník) - postup do okresního kola
3. místo: Blanka Pospěchová, 3.B (O řepě)

Cena diváků:
Nela Girgleová
Matyáš Müller