1. stupeň - Výsledková listina recitační soutěže 4. a 5. tříd 2019

Zúčastnilo se 22 žáků ( 10 z 5. ročníku, 12 ze 4. ročníku)

Výsledky:

5. ročník:
1. místo: Michaela Hladilová, 5. A
2. místo: Patrik Chlup, 5. A
3. místo: Bára Kaderková 5. B

4. ročník:  
1. místo: Dominik Žižka, 4. B
2. místo: Sophie Seignert, 4. C
3. místo: Aneta Blažková, 4. B

V okresním kole nás reprezentovala Michaela Hladilová a Patrik Chlup z 5. A.

S  básní I. M. Jirouse Ptala se Františky Marta získala Míša cenu poroty. Gratulujeme.