Volby do školské rady

Výsledky voleb zástupců rodičovské veřejnosti

 • MUDr. Gabriela Hniličková - 178 hlasů
 • Andrea Krušinová - 68 hlasů
 • Zdeňka Lidmilová - 32 hlasů
 • Mgr. Ivana Podivínská - 81 hlasů
 • Mgr. Dagmar Procházková - 91 hlasů
 • Vít Šamšula - 89 hlasů

Za členy školské rady byli zvoleni: 

 • MUDr. Gabriela Hniličková
 • Mgr. Dagmar Procházková
 • Vít Šamšula

Náhradníci: Mgr. Ivana Podivínská, Andrea Krušinová, Zdeňka Lidmilová

Výsledky voleb zástupců pedagogů

 • Stanislava Brablecová - 25 hlasů
 • Mgr. Petra Kalasová - 22 hlasů
 • Mgr. Daniela Kalhousová - 7 hlasů
 • Mgr. Renata Kostlánová - 29 hlasů
 • Mgr. Radek Musil - 21 hlasů
 • Mgr. Zdeněk Štesl - 27 hlasů

Za členy školské rady byli zvoleni: 

 • Mgr. Renata Kostlánová
 • Mgr. Zdeněk Štesl
 • Stanislava Brablecová

Náhradníci: Mgr. Petra Kalasová, Mgr. Radek Musil, Mgr. Daniela Kalhousová


V souladu se školským zákonem a volebním řádem vydaným Radou města Letovice vyhlašuje ředitel školy volby do Školské rady Základní školy Letovice, příspěvková organizace.

Seznam kandidátů pro volby zástupců rodičovské veřejnosti za členy Školské rady při ZŠ Letovice, které se konají dne 8. června 2021. Zákonní zástupci zvolí 3 členy z těchto kandidátů:

 • MUDr. Gabriela Hniličková, 37 let, bytem Kunštát
 • Andrea Krušinová, 39 let, bytem Letovice
 • Zdeňka Lidmilová, 48 let, bytem Letovice
 • Mgr. Ivana Podivínská, 42 let, bytem Letovice
 • Mgr. Dagmar Procházková, 50 let, bytem Letovice
 • Vít Šamšula, 44 let, bytem Letovice

Seznam kandidátů pro volby zástupců pedagogů za členy Školské rady při ZŠ Letovice, které se konají dne 11. června 2021. Pedagogové zvolí 3 členy z těchto kandidátů:

 • Stanislava Brablecová, 55 let,  bytem Lazinov
 • Mgr. Petra Kalasová, 45 let, bytem Letovice
 • Mgr. Daniela Kalhousová, 43 let, bytem Letovice
 • Mgr. Renata Kostlánová, 49 let, bytem Letovice
 • Mgr. Radek Musil, 44 let, bytem Letovice
 • Mgr. Zdeněk Štesl, 55 let, bytem Boskovice

Soubory ke stažení