Organizace výuky od 17. 5. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 10. 5. 2021 je škola od 17. 5. 2021 otevřena pro  prezenční výuku všem žákům 1. stupně, žákům 2. stupně pouze v rotačním způsobu střídání tříd.

Škola bude otevřena od 6:30 do 16:00. 

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 budou do školy prezenčně docházet všichni žáci 1. stupně, žáci 7. ročníku, 9. ročníku, speciálních tříd 1.P, 2.P. Žáci 6. ročníku a 8. ročníku se budou vzdělávat distančně. Žáci na prezenční výuce budou vzděláváni dle standardního rozvrhu s částečným omezením v hodinách hudební a tělesné výchovy.

Žáci 1. stupně se budou ve škole 1x týdně (pondělí), žáci 2. stupně 2x týdně (pondělí, čtvrtek) před vyučováním testovat neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). Při tomto testování je povolena osobní účast zákonných zástupců žáků 1. - 3. ročníku. Pokud žák odmítne testování, nemůže být ve škole prezenčně vzděláván. Testování se nebude provádět u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je nutno doložit písemné potvrzení s datem testu.

Žáci při vstupu do školy musí být vybaveni chirurgickou rouškou či respirátorem, dodržovat hygienická pravidla, se kterými budou seznámeni. Do školy není povolen vstup jakékoliv osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Školní jídelna bude v provozu pro žáky na prezenční výuce. Žáci na distanční výuce si pak mohou  odebrat oběd do jídlonosiče v době od 13:00 do 13:25. Je nutné si obědy přihlásit na www. strava.cz nebo telefonicky.

Oddělení školní družiny budou fungovat standardně, tzn. od 6:30 do 16:00.

I. oddělení: Dagmar Trefná                        třídy:   2.B, 3.C

II. oddělení: Stanislava Brablecová             třídy:   1.C, 3.A

III. oddělení: Irena Martínková                    třídy:   1.A, 4.A

IV. oddělení: Věra Čechurová                       třídy:   1.B, 3.B

V. oddělení: Dagmar Přichystalová            třídy:   3.D, 3.B 

VI. oddělení: Michaela Sedláčková              třídy:   1.P, 4.B, 5.D

VII. oddělení: Lenka Jirušová                       třídy:   2.A, 3.A 

VIII. oddělení: Gabriela Trefná                     třídy:   2.C, 4.C

 IX. oddělení: Jana Bednářová                     třídy:  5.A, 5.B, 5.C (Letokruh)    

Od 15:30 do 16:00 se děti z V., VII., VIII. oddělení spojují do V. oddělení  (třída 1.C) – zvonit! 

Od 15:30 do 16:00 se děti z I., II., VI. oddělení  spojují do I. oddělení (Dagmar Trefná) – zvonit!

Od 15:30 do 16:00 se děti z III., IV. oddělení spojují do III. oddělení (ŠD od zastávky autobusu) – zvonit!