Organizace výuky od 24. 5. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 17. 5. 2021 je škola od 24. 5. 2021 otevřena pro  prezenční výuku všem žákům.

Škola bude otevřena od 6:30 do 16:00. 

Žáci se budou vzdělávat dle standardního rozvrhu s částečným omezením v hodinách hudební a tělesné výchovy.

Žáci se budou ve škole 1x týdně (pondělí nebo v 1. den příchodu) před vyučováním testovat neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). Při tomto testování je povolena osobní účast zákonných zástupců žáků 1. - 3. ročníku. Pokud žák odmítne testování, nemůže být ve škole prezenčně vzděláván. Testování se nebude provádět u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je nutno doložit písemné potvrzení s datem testu.

Žáci při vstupu do školy musí být vybaveni chirurgickou rouškou či respirátorem, dodržovat hygienická pravidla, se kterými budou seznámeni. Do školy není povolen vstup jakékoliv osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Školní jídelna bude v provozu. Díky stávajícím protiepidemickým opatřením se může prodloužit doba výdeje oběda.

Oddělení školní družiny budou fungovat standardně, tzn. od 6:30 do 16:00.

I. oddělení: Dagmar Trefná                           třídy:   2.B, 3.C

II. oddělení: Stanislava Brablecová             třídy:   1.C, 3.A

III. oddělení: Irena Martínková                       třídy:   1.A, 4.A

IV. oddělení: Věra Čechurová                       třídy:   1.B, 3.B

V. oddělení: Dagmar Přichystalová             třídy:   3.D, 3.B 

VI. oddělení: Michaela Sedláčková              třídy:   1.P, 4.B, 5.D

VII. oddělení: Lenka Jirušová                          třídy:   2.A, 3.A 

VIII. oddělení: Gabriela Trefná                        třídy:   2.C, 4.C

 IX. oddělení: Jana Bednářová                       třídy:  5.A, 5.B, 5.C (Letokruh)    

Od 15:30 do 16:00 se děti z V., VII., VIII. oddělení spojují do V. oddělení  (třída 1.C) – zvonit! 

Od 15:30 do 16:00 se děti z I., II., VI. oddělení  spojují do I. oddělení (Dagmar Trefná) – zvonit!

Od 15:30 do 16:00 se děti z III., IV. oddělení spojují do III. oddělení (ŠD od zastávky autobusu) – zvonit!