Setkání s rodiči žáků budoucích 1. tříd

Pozvánka

pro rodiče, jejichž děti dne 1. 9. 2021 nastoupí do 1. tříd Základní školy Letovice, příspěvkové organizace, na setkání, které se koná

ve čtvrtek 17. června 2021 v 16:00 hodin ve školní jídelně 

budovy Základní školy, ulice Komenského 5

s následujícím programem:

  • organizace školního roku 2021/2022
  • vybavení žáků školními potřebami školou a rodiči
  • možnosti využití dalších školských služeb (školní družina, školní jídelna, individuální podpora).

Na setkání s Vámi se těší                                      

Mgr. Vítězslav Šos, ředitel školy