Celostátní kolo dějepisné olympiády

Žák naší školy Lukáš Halas se po skvělých výkonech v okresním a krajském kole probojoval do celorepublikového kola dějepisné olympiády, kde obsadil krásné 22. místo. 

Podmínkou pro účast v tomto kole bylo vypracování práce na téma ročníku „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)" . S tímto úkolem se Lukáš úžasně porval, jeho práce o letovickém klášteře patřila k nejlepším. Můžete posoudit sami.

Soubory ke stažení