Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR a metodického pokynu MŠMT ČR ze dne 17. 8. 2021 je škola od 1. 9. 2021 otevřena všem žákům pro prezenční výuku za dodržování následujících podmínek:

1. Každá osoba při vstupu do školy a ve společných prostorech (kromě žáků a vyučujících při výuce ve třídě) je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, žáci roušku) s výjimkou:

 • osoby s poruchou intelektu, autisté, osoby s mentální poruchou,
 • osoby se závažným zdravotním stavem, který ochranu dýchacích cest omezuje či vylučuje (nutné doložit lékařským potvrzením).

2. Při vstupu do budovy provést dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem.

3. Na toaletách, ve třídách, učebnách provádět dezinfekci rukou mýdlem či dezinfekčním prostředkem.

4. Při vstupu do školní jídelny provést dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem.

5. Kýchat a kašlat nejlépe do jednorázového kapesníku s následným vyhozením do koše a umytím rukou.

6. Učitel zajistí pravidelné a intenzivní větrání třídy, učebny, kabinetu.

7. Zdržovat se minimálně mimo svoji třídu či výukovou skupinu. Omezit setkávání s žáky jiných tříd a skupin.

8. Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy zakázán.

9. V případě podezření na onemocnění žáka v průběhu výuky bude žák oddělen od třídy a následně odveden zákonným zástupcem, který kontaktuje lékaře.

10. Vzhledem k situaci v naší lokalitě se mohou pravidla na základě pokynu KHS či MZd ČR změnit.

Žáci se budou  testovat před vyučováním neinvazivními antigenními testy Genrui Bio Tech test (video, další informace) v těchto termínech:

 • 1. 9. 2021 – žáci všech ročníků kromě 1. ročníku,
 • 2. 9. 2021 – žáci 1. ročníku (1. 9. mohou být ve třídě bez roušky, rodiče musí mít respirátor),
 • 6. 9. 2021 – žáci všech ročníků,
 • 9. 9. 2021 – žáci všech ročníků,
 • další testování na základě vyhodnocení KHS daného regionu či MZd ČR,
 • pro žáky 1. – 3. ročníku je povolena při testování přítomnost rodičů,
 • lze využít vlastní schválené testy zabalené v originálním balení.

Výjimka z testování

 • 14 dnů po dokončeném očkování (doložit potvrzení),
 • 180 dnů po prodělané nemoci covid - 19 (doložit potvrzení),
 • testování ve zdravotnickém zařízení – platnost PCR testu 7 dní, antigenního testu 72 hodin (doložit potvrzení).

Pokud žák odmítne testování:

 • musí mít nasazenou roušku či respirátor po celou dobu pobytu ve škole, tzn. i při výuce,
 • necvičí v tělocvičně, venku ano,
 • nesmí zpívat,
 • v jídelně má vyčleněný prostor pro konzumaci jídla.

1. 9. 2021 bude škola otevřena od 7:30 jak pro žáky na budově Komenského, tak pro žáky 4. A, 4. C, 4. D na budově Letokruhu.

Od 2. 9. 2021 je provozní doba školy již ve standardním režimu, tzn. od 6:30 do 16:00.

Od 2. 9. 2021 začíná pravidelný provoz školní družiny.

Rozdělení žáků do 1. ročníku a 6. ročníku bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy v pondělí 30. 8. 2021.