Zahájení školního roku 2021/2022

Dne 1. 9. 2021 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2021/2022. V 8:00 se do Základní školy Letovice dostavilo celkem 769 žáků.  Z toho 65 žáků nastoupilo do 4. ročníku na budově Letokruhu a 704 žáků nastoupilo do zbývajících ročníků na ulici Komenského.

S jistě největším očekáváním vkročilo do školy 61 žáků prvních tříd. Byli s rodiči slavnostně přivítáni ve  vyzdobených třídách svými třídními učitelkami a vychovatelkami školní družiny. Poté je na již tradiční terase školy přivítali zástupci vedení školy, zřizovatele školy a ředitel ZUŠ Letovice s přáním co nejlepšího vstupu do „života školáka - prvňáka“ a taktéž se standardním průběhem celého školního roku, což je toužebné přání všech vyučujících i rodičů.