Výsledky mezinárodního testování PISA 2021

Výsledky žáků školy v pilotním sběru dat mezinárodního šetření PISA 2022, který v České republice proběhl v období od května do června 2021. Celkem do něj bylo zapojeno 700 žáků z 22 základních a středních škol z České republiky. Z naší školy se účastnilo šetření 58 žáků.

Česká republika se šetření účastní pravidelně od jeho vzniku (první cyklus proběhl v roce 2000), PISA 2022 je tak již osmým cyklem, do kterého se Česká republika zapojuje. Za přípravu, realizaci a vyhodnocení šetření zodpovídá v České republice Česká školní inspekce. PISA zjišťuje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků.