Jarní tvoření ve školní družině

Po několikaleté pauze se 29.3.2022  uskutečnily  jarní tvořivé dílničky pro děti  a rodiče, či jiné příbuzné.

Účast předčila očekávání.  Přihlásilo  se 126 dětí se svým doprovodem. Proto  bylo nutné  některé činnosti  umístit i mimo školní jídelnu do několika oddělení školních družin, což se ukázalo jako dobrý nápad i pro další akce.

Celé odpoledne probíhalo v příjemném, přátelském a tvořivém duchu.

Věříme, že již nenastane situace, abychom museli opět takové akce z činnosti školní družiny vypustit.

                                                                                                                         Vychovatelky ŠD Letovice