Ústřední kolo dějepisné olympiády

Vojtěch Jež  z 8. ročníku se po svém vítězství v krajském kole zúčastnil ve dnech 22. až 25. května ústředního kola v Hradci Králové, kde se umístil na vynikajícím 7. místě.  

Prokázal zde v tvrdé konkurenci z celé republiky nejen své velké znalosti z historie, ale vypracoval i soutěžní práci na téma „Šlechtický rod v mém regionu (od konce raného středověku do roku 1648)“. Ke své práci si vybral rod  pánů z Kunštátu.