Školní družina v Městské knihovně Letovice

Ve středu 16. 11. 2022 navštívili žáci školní družiny městskou knihovnu s programem Poznáváme české pohádky. Program připravila paní knihovnice Páralová a děti pohádkami naprosto nadchla. 

Děkujeme za pozvání a těšíme se na další podobnou akci.