Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se konalo v Brně krajské kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovala Valerie Janečková 9.C, která obsadila pěkné 16. místo.