Obědy zdarma

ZŠ Letovice se bude zapojovat do projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024. Předmětem dotačního programu je podpora žáků z rodin v hmotné nouzi formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování.

Při přípravě žádosti o poskytnutí dotace bude škola vycházet z doložených čestných prohlášení zákonných zástupců dětí o pobírání dávek hmotné nouze. Na základě počtu dodaných čestných prohlášení pak škola stanoví výši rozpočtu projektu.

Žádáme tedy rodiče, kteří by chtěli zapojit své dítě do tohoto programu, k vyplnění čestného prohlášení a doručení do kanceláře školy do 29.06.2023. Jako přílohu čestného prohlášení pak doloží zákonný zástupce dítěte/osoba, které bylo dítě svěřeno do péče potvrzení Úřadu práce o pobírání doplatku na bydlení a/nebo příspěvku na živobytí. Potvrzení Úřadu práce lze doložit i dodatečně, nejpozději do 30.09.2023.

Soubory ke stažení