Výsledky žáků u přijímacích zkoušek na SŠ ve školním roce 2022/2023

Výsledky žáků u celostátních přijímacích zkoušek na 4 - leté studijní obory garantované společností Cermat jsou v současnosti nejvalidnějším měřítkem porovnání  vzdělávání žáků školy s ostatními žáky v rámci celé České republiky. I v loňském školním roce byly výsledky žáků nadprůměrné.

Soubory ke stažení