Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 na budově Komenského i budově Letokruhu (4.A, 4.B, 4.C). Výuka bude probíhat v jednotlivých třídách max. do 10:00. Žáci pak odcházejí domů. Od 5. 9. bude zakončení výuky dle standardního rozvrhu tříd.

Rozdělení žáků do 1. tříd a 6. tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy a webových stránkách školy ve čtvrtek 31. 8. 2023.

Informace k přijetí žáka do školní družiny a její provoz.

 Přihlášky ke školnímu stravování žáci obdrží v pondělí 4. 9. 2023. Přihlášení nově příchozích žáků ke stravování se zakoupením čipu lze již v týdnu od 28. 8. 2023 u vedoucí školní jídelny I. Leflerové v době 8:00 – 12:00. Další informace.

 Školní řád – aktualizace, platnost od 1. 9. 2023

ŠVP ZŠ Letovice – aktualizace, platnost od 1. 9. 2023