Ukázky dravců

V podělí 18. 9. 2023 se v zámeckém parku pro žáky 1. a 2. stupně školy uskutečnily ukázky dravců. Žáci mohli vidět zblízka jak:

  • Výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky
  • Puštíci bělaví nalétávají nad hlavami žáků
  • Raroh velký uloví obratného zajíce    
  • Luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduch
  • Sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta
  • Sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku
  • Jestřáb v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu
  • Káně Harrisovo, nejchytřejší dravec, přiletí nejbystřejším žákům na ruku
  • Orel stepní žene atrapu lišky
  • Orel bělohlavý zakrouží majestátně nad hlavami.