Aktualizace školního řádu

Tento školní řád byl projednán a schválen školskou radou dne 31. 1. 2024, dále byl projednán pedagogickou radou dne 25. 1. 2024 a nabývá účinnosti dne 12. 2. 2024.

Soubory ke stažení