Žáci a učitelé z Kirchlintelnu opět v Letovicích

Žáci a učitelé z Kirchlintelnu opět v Letovicích

Po několikaleté pauze způsobené převážně covidovými opatřeními pokračují žákovské výměnné pobyty mezi školami v Letovicích a Kirchlintelnu. Na podzim 2023 pobývali letovičtí žáci a pedagogové v Kirchlintelnu, kde zároveň proběhla oslava dvacetiletého partnerství mezi oběma obcemi a školami. Kromě jiných aktivit byl kulturním vyvrcholením oslav společný koncert Vielharmonie Kirchlinteln a Velkého dechového orchestru vedeného Petrem Křivinkou.

V termínu od 22. dubna do 30. dubna 2024 pobývali němečtí přátelé v Letovicích. Žáci byli ubytováni v rodinách, a to zvyšovalo jejich motivaci komunikovat v cizím jazyce. Zároveň měli možnost zblízka poznat běžný život v jiné zemi. Program pobytu byl velmi pestrý. Část trávili žáci ve škole, a to buď přímo ve vyučovacích hodinách, nebo při společných aktivitách. Hráli například různé hry na seznámení a odbourávání komunikačních bariér, absolvovali prohlídku školy vedenou v anglickém jazyce, společně vyráběli keramiku pod vedením Jiřího Brtnického z Masarykovy školy práce. V dvouhodinových blocích proběhly sportovní aktivity, v pracovně chemie výroba mýdel a difuzérů, v počítačové pracovně zase programovali robota dle sestaveného příběhu a vytvořili si vlastní počítačovou hru. 

Na závěr pobytu vyráběli žáci ve škole komiks, zachycující jednotlivé dny a zážitky. Tím byl určitě také výlet do Prahy nebo návštěva Moravského krasu. Kromě tohoto programu měli žáci spoustu dalších aktivit, které jim připravily hostitelské rodiny – např. výlet na Dolní Moravu, návštěvu lanového parku, výlet do Zoo v Olomouc, návštěvu strašidelného zámku Draxmoor, výlet a nákupy v Brně, atd., atd.

Všechny tyto aktivity by nemohly proběhnout bez podpory vedení Základní školy Letovice, a hlavně bez finanční podpory Česko- německého fondu budoucnosti a Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí.

Přátelství mezi oběma školami bylo prohloubeno a rozvíjí se dále, stejně tak jako přátelství mezi žáky a pedagogy obou škol. Již nyní se letovičtí žáci mohou těšit na pobyt v Kirchlintelnu, a to na přelomu listopadu a prosince roku 2024.