Rok ve školní družině ZŠ Letovice

Rok ve školní družině ZŠ Letovice

Jsme na konci letošního školního roku a představa prázdnin dostala pro děti reálnou podobu dvou měsíců, které mohou prožít bez školních povinností. To je správná doba se trochu poohlédnout i dozadu, jak jsme čas strávený ve školní družině prožili.

Naše školní družina odpovídá velikosti naší školy. Není proto překvapením, že máme celkem devět oddělení. Práce v nich je pestrá a všestranná. Děti si formou her a zábavy rozšiřují vědomosti získané ve školních lavicích. Nezanedbatelná je i pohybová výchova a co nejvíce pobytu na „čerstvém vzduchu“.

Pokud se podíváme blíže na naše družinové aktivity, můžeme s úsměvem říci, že nás vede příroda a její proměny.

Školní rok začíná v době, kdy léto pomalu předává vládu podzimu. Během krátké doby jsme pozorovali velké změny v přírodě. Sledovali jsme, jak se stromy a keře zbarvují, snažili jsme se pochopit, proč se to děje. Povídali jsme si o těchto proměnách, sbírali jsme vhodný materiál a z přírodnin zhotovovali různé výrobky.

Stále více chladného počasí nám dávalo najevo, že podzim vystřídá zima. K tomuto období patří ve družině neodmyslitelně Mikuláš s čerty, které jsme malovali a byli jsme si jisti, že nám nakonec místo slibovaného uhlí stejně donesou různé dobroty a sladkosti. K zimě patří hry na sněhu. Jen škoda že dnů se sněhem a sněhuláky bylo i v letošním školním roce poskrovnu. V době vánoční jsme uspořádali besídky a vánoční dílny.

Zima nás pomalu přenesla přes polovinu školního roku. Delší dny a více sluníčka nám dávaly najevo, že se probouzí jaro. Svoje dovednosti jsme dokázali při tvoření na velikonočních dílničkách. Měli jsme možnost stále více se proběhnout venku, zahrát si s míčem, zaskákat přes provaz, ale i něco postavit z písku. Zúčastnit se aktivně na sportovních soutěžích. Oblíbenou se stala soutěž „Líná kůže málo zmůže“, kde jsme soutěžili v různých disciplínách, od těch obvyklých jako je vybíjená, běh, přehazovaná, přetahování lanem a skákání přes lano až po slalom, rej čarodějnic, hledání pokladu, hod na koš, chůze s kruhem a nebo soutěže v rychlosti a postřehu na povel.

Nezapomínáme ani na kulturní zážitky. Jedním z nich bylo divadelní představení „Devatero pohádek“. Svoji fantazii a schopnost ji vyjádřit jsme předvedli v rámci výtvarné soutěže, letos na téma „Život v moři a na moři.“

V červnu jsme se těšili na oblíbený Dětský den. Ten letošní v areálu hasičské zbrojnice se opravdu podařil. Aktivity, které nám připravili naši hasiči, zaujaly opravdu každého. Za to jim patří velký dík. Stihli jsme také připravit dárečky pro budoucí prvňáčky. S naší školou jsme se pro letošní rok rozloučili zábavným odpolednem a tím, že jsme v prostorách školy přespali.

Poslední tečkou je vysvědčení. Koho potěšilo a koho ne by musel říct každý zvlášť. Za všechny pak můžeme říci, že jsme nejen o rok starší, ale i o něco chytřejší.

Tak hurá na prázdniny !

Yveta Skácelová a kolektiv vychovatelek ŠD