Uzavření školy

Provoz školy v období 14.10. - 1.11. 2020.

Z důvodu usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole na dobu od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020, tj. škola bude uzavřena.

Uzavřena bude školní družina a omezena školní jídelna. Žáci mají na tyto dny stravu odhlášenou. V případě zájmu je možné odebrat oběd v době 11:30 - 12:00 po předchozím objednání na www.strava.cz. Žáci 5.A, 5.B, 5.C budou mít možnost odebrat oběd pouze do jídlonosičů v MSŠ Letovice přes boční vchod do jídelny.

Žáci všech ročníků se budou povinně distančně vzdělávat. Komunikace s vyučujícími se bude realizovat v prostředí webové aplikace Bakaláři (EŽK).

Toto opatření se nevztahuje na žáky tříd 1.P, 2.P, kteří budou docházet i nadále na prezenční výuku, bude jim zajištěno stravování ve školní jídelně i školní družina.