Provoz školy od 2.11.2020

Uzavření školy.

Z důvodu usnesení Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků všech tříd (včetně speciálních) na základním vzdělávání ve škole na dobu od 2. 11. do 20. 11. 2020, tj. škola bude uzavřena.

Žáci všech ročníků se budou povinně distančně vzdělávat. Komunikace s vyučujícími se bude realizovat v prostředí webové aplikace Bakaláři (EŽK).

Uzavřena bude školní družina a omezena školní jídelna. Žáci mají na tyto dny stravu odhlášenou. V případě zájmu je možné odebrat oběd v době 11:30 - 12:00 po předchozím objednání na www.strava.cz. Žáci 5.A, 5.B, 5.C budou mít možnost odebrat oběd pouze do jídlonosičů v MSŠ Letovice přes boční vchod do jídelny.