Provoz školy od 30.11

Informace k organizaci výuky žáků.

Organizace výuky

Z důvodu nařízení Vlády ČR a aktuální epidemické situace (PES) se od pondělí 30. 11. 2020 budou ve škole prezenčně vzdělávat žáci 1. stupně, třídy 1.P, 2.P a žáci 9. ročníku. Žáci 6. - 8. ročníku se budou vzdělávat prezenčně i distančně v rotaci po týdnech.

týdenprezenční výukadistanční výuka
30. 11. - 4. 12.7.A, 7.B, 8. ročník7.C, 7.D, 6. ročník
7. 12. - 11. 12. 7.C, 7.D, 6. ročník7.A, 7.B, 8. ročník
14. 12. - 18. 12.7.A, 7.B, 8. ročník7.C, 7.D, 6. ročník

Žáci budou vzděláváni dle standardního rozvrhu s výjimkou klasické výuky tělesné výchovy, hudební výchovy. Zrušena je prezenční výuka náboženství. Žáci 9. ročníku budou končit výuku v pondělí po 8. vyučovací hodině, kterou bude matematika nebo český jazyk.

Povinností žáků, zaměstnanců a všech návštěvníků školy je nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole kromě stravování.

Škola bude otevřena pro žáky 4. - 9. ročníku od 7:30. Pro žáky 1. - 3. ročníku bude k dispozici ranní družina od 6:30. Odpolední družina bude k dispozici žákům 1. - 4. ročníku do 16:00. Žáci budou nově rozděleni do oddělení ŠD dle navštěvovaného ročníku. O rozdělení žáků budou třídní učitelé informovat rodiče pomocí EŽK. Školní družina na budově Letokruhu bude fungovat bez omezení.

Ve školní jídelně se budou stravovat žáci, kteří mají v daný týden prezenční výuku a mají automaticky oběd přihlášený. Díky hygienickým opatřením může docházet k prodloužení výdeje oběda. Žáci na distanční výuce si mohou oběd pouze odebrat do jídlonosiče v době 11:00 - 11:15.

Prosíme rodiče a další návštěvníky školy, aby svůj odůvodněný pobyt v budově minimalizovali na co nejkratší dobu, nevstupovali zbytečně do prostoru šaten, chodeb a tříd.