Provoz školy od 4. 1. 2021

Informace k organizaci výuky žáků.

Od pondělí 4. 1. 2021 se z důvodu nařízení Vlády ČR obnovuje povinná prezenční výuka žáků 1. ročníku, 2. ročníku a speciálních tříd (1.P, 2.P). Žáci 3. ročníku - 9. ročníku se budou vzdělávat distančně.

Prezenční výuka bude realizována dle standardního rozvrhu kromě hodin hudební a tělesné výchovy.

Škola bude pro žáky otevřena v době 7:30 - 15:30 v případě, že nejdou do školní družiny.

Povinností žáků i zaměstnanců je nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole vyjma stravování.

Školní družiny budou v provozu pro žáky na prezenční výuce, ranní družina od 7:00 do 8:00, odpolední družina od 11:35 do 15:30.

Rozdělení žáků do oddělení bude následující:

  • I. oddělení: D. Trefná - žáci 2.B
  • II. oddělení: S. Brablecová - žáci 1.C
  • III. oddělení: I. Martínková - žáci 1.A
  • IV. oddělení: J. Bednářová - žáci 1.B
  • V. oddělení: D. Přichystalová - žáci 2.C
  • VI. oddělení: M. Sedláčková - žáci 1.P
  • VII. oddělení: L. Jirušová - žáci 2.A

Školní jídelna bude v provozu. Žáci na prezenční výuce mají oběd automaticky přihlášený a oběd budou konzumovat ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd objednat a v době 11:00 - 11:30 nebo 12:45 - 13:00 jim bude vydán pouze do jídlonosičů, konzumace v jídelně nebude možná.

Žáci 5.A, 5.B, 5.C budou mít možnost odebrat oběd do jídlonosičů v MSŠ Letovice přes boční vchod do jídelny po předchozím objednání.

Prosíme rodiče a další návštěvníky školy, aby svůj odůvodněný pobyt v budově minimalizovali na co nejkratší dobu, nevstupovali zbytečně do prostoru šaten, chodeb a tříd.