Zápis žáků

Informace k zápisu žáků do 1. ročníku.

Vážení rodiče,
pokud to epidemiologická situace dovolí, bude se zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2021/2022 konat v sobotu 10. dubna 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v budově Základní školy Letovice, Komenského 5. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude organizace zápisu upřesněna na webových stránkách školy.

  • Zápis v řádném termínu - povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
  • Žáci s odkladem - děti narozené před 1. 9. 2014, které dosud nezahájily školní docházku a mají udělen odklad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě, že se k zápisu nedostaví, jsou zákonní zástupci povinni do 26. 4. 2021 písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Letovice (tiskopis je k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsletovice.cz/ke-stazeni).
  • Dřívější nástup do školy - k zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi narozenými v době od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.
  • U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).

 S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo +420 516 414 548, e-mailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz nebo osobní návštěvou.