Školní řád

Vydání nového Školního řádu ZŠ Letovice.

Školská rada dne 4. 3. 2021 schválila nový Školní řád Základní školy Letovice, příspěvkové organizace, který vstoupil v platnost dne 8. 3. 2021, a to v tomto znění:

Soubory ke stažení