4. ročník

4. lekce - BODY (NSS) 4/4

Slovní zásoba

Arm, basket, bottom, big, beard, cake, eye, ear, face, fat, finger, for, foot, football, feet, glasses, head, here, hand, hair, hotel, knie, leg, long, lips, mouth, moustache, nose, quickly, short, shoulder, small, sun, tall, taxi, tree, thin, thumb, toe tooth, teeth, wait

(V pokynech učitele: dice, throw, again, need, draw, wrong, crossword, make, read, write, listen, colour, a line, measure, more, choose, play, label, colour,which, find, look, point, tell, things, test, circle, total, start, stop, finish.)

Věty, fráze, obraty

How tall is ...?
Keep moving
Nod of the head
Over there
There´s
How many can you see?
What colour is / are your (hair, school bag, eyes ...)?
Look at
 

3. lekce - FAMILIES (NSS) 4/3

Cvičení:

Nejlépe je pracovat ve dvojici.
Děti si mohou napsat věty - otázky a odpovědi, rozstříhat a znovu skládat. Nebo si dávat otázky vzájemně.

Příklady vět:

What colour is your school bag?                               
Blue.

How are you?                                                                  
I´m fine (OK), thank you.

How old are you?                                                           
Ten / eleven.

How old is your dad / mum / sister ...?                      
Fifty...

How many brothers or sisters have you got?          
I have got one sister.

Where is the book / pencil ...?                                      
On the chair / table...

Who is Tom?                                                                    
Pavel´s friend.

What´s your name?                                                       
Aneta.

What´s your mother´s name?                                     
Jana.

What´s this?                                                                     
A pen / a rubber...

Otázky obměňujeme slovní zásobou z této lekce.
Tyto otázky i jiné - ze staršího učiva - si mohou dát do hry žebříky a kdo odpoví, může postoupit dál.

Slovní zásobu si lze rozstříhat a hrát různé hry k jejímu zapamatování. Skládat otázku, odpověď k sobě, složit úplně rozstříhanou větu...
 

3. lekce - FAMILIES (NSS) 3/3

Slovní zásoba

mother, mum, father, dad, sister, brother, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin, me
my, his, her, their, birthday, Easter, Christmas, 1 - 100, fantastic

Věty, fráze, obraty  

Who´s that?
How many sisters / brothers have you got?
I´ve got ...                    
We´ve got ...                          
He / she has got ...
How old is he / she?                       
How old are you?
I´m fine / OK.
What´s your name?
How are you?
Look at ...
Zuzka´s brother is called Petr.        
Petr´s brothers are called Ivo and Pepa.