5. ročník

4. lekce - HOME (NSS) 5/4

Slovní zásoba (známá i nová)

aerial, armchair, balcony, bookcase, bath, bathroom, bedroom, boat, big, bin, bad, box, between, bottom, bed, bricks, chair, computer, chimney, cheer, clock, cupboard, cooker, door, dark, doll´s house, downstairs, flat, fridge, floor, furniture, garden, get, house, home, hole, kitchen, knot, lamp, laugh, living room, look, mirror, matchsticks, metal, next to, plan, plant, put, quick, quite small, roof, room, rug, sink, scream, shout, sofa, shelf, string, table, toilet, talk, through, telephone, tie, window, wardrobe, wall, wood, upstairs

(V pokynech učitele: dice, throw, again, need, draw, wrong, crossword, make, read, write, listen, colour, a line, measure, more, choose, play, label, colour,which, find, look, point, tell, things, test, circle, total, start, stop.)

Věty, fráze, obraty

there´s
a - the
I live - she lives
the biggest
Where´s ...? Who´s ...? What´s ...?
I can´t see him.
Get him.
It´s too late.
In the house ... - on the shelf
Once upon a time
Come here.
Were, lived, made, blew down, knocked, said, screamed, shouted, cheered, laughed, put
 

4. lekce - HOMES (NSS) 5/4

Cvičení:

Nejlépe je pracovat ve dvojici (případně s rodičem).
Děti si mohou napsat věty - otázky a odpovědi, rozstříhat a znovu skládat. Nebo si dávat otázky vzájemně.

Příklady vět:

What can be in the bedroom? A bed, a wardrobe ...
Where is the armchair? In the living room.
What have you got in your room? A bed, a wardrobe, a computer...
What colour is your room? Yellow.

Otázky obměňujeme slovní zásobou z této lekce.
Tyto otázky i jiné - ze staršího učiva - si mohou dát do hry žebříky a kdo odpoví, může postoupit dál.

Slovní zásobu si lze rozstříhat a hrát různé hry k jejímu zapamatování.
Skládat otázku, odpověď k sobě, složit úplně rozstříhanou větu ... Vybrat všechna slovesa, věci z kuchyně ....

Děti mohou vystříhat slova ze slovní zásoby a vybrat vše, co patří do kuchyně, do ložnice ...
Z vystříhaných obrázků nábytku mohou složit pokoj a říkat: There´s a bed next to the blue wall. There is a rug next to the bed ...

Vhodné cvičení je i vzít jakýkoli text z učebnice a druhý může hádat, o který pokoj se jedná.
Pracujeme i s otázkami - viz 4. ročník či 5. ročník - předchozí lekce, ale žáci odpovídají celou větou.

Vybraná slovíčka ze slovní zásoby - doplň chybějící písmena:

Aeri-l, ar-chair, bal-ony, book-ase, bat-, bathro-m, bed-oom, bo-t, -ig, b-n, ch-ir, bet-een, bric-s, chim-ey, cl-ck, cupbo-rd, co-ker, do-r, d-rk, doll´s hou-e, downtai-s, f-at, frid-e, flo-r, fu-niture, g-rden, hou-e, ho-e, kitc-en, li-ing room, mir-or, ne-t to, pla-t, ro-f, r-g, si-k, scre-m, s-out, so-a, sh-lf, tab-e, to-let, telepho-e, -indow, ward-obe, wa-l, wo-d, up-tairs

Můžeme hrát s dětmi také hru „SHARK" na novou slovní zásobu, kdy místo jednoho slova napíšeme podle počtu písmen čárky a děti hádají písmena. Za každé neuhodnuté písmeno kreslíme kousek žraloka. Uhodnuté doplníme a děti mohou hádat slovo.
 

3. lekce - ANIMALS (NSS) 4/3

Slovní zásoba  

camel, seal, pelican, horse, tiger, ant, pig, dog, monkey, elephant, lion, butterfly, spider, rabbit, bird, crocodile, rat, cat, hippo, fish, cow, fly, crab, penguin, snake, giraffe, zebra, worm, catepillar, snail, frog, hamster, bee, guinea pig, sheep, budgie, bear, mouse, duck

leg, neck, tail, head, mouth, ears, teeth, fingers, toes, feather, fur, beak, wing, claw, shell, fin, body, leaves, grass, a lot of, dangerous, next to, where, spot, stripe, climb, easy

Věty, fráze, obraty

I / they have got
I / they haven´t got
She / he has got
She / he hasn´t got

(I, you, he, she, it, we, they) can swim / read / jump ...
(I, you, he, she, it, we, they) can´t swim / read / jump ...
Can you fly / write ... ?
Yes, I can.           No, I can´t.
What colour is / are (crocodiles)?
It is ...                           Is it ...?
the biggest / tallest
 

3. lekce - ANIMALS (NSS) 5/3

Cvičení:

Nejlépe je pracovat ve dvojici (případně s rodičem).

Děti si mohou napsat věty - otázky a odpovědi, rozstříhat a znovu skládat. Nebo si dávat otázky vzájemně.

Příklady vět:

Can tigers swim / jump …?                 
Yes, they can.

Can a panda fly / write …?                  
No, it can´t.

Is a zebra green / small …?               
No, it isn´t.

Are parrots white / green …?              
Yes, they are.

Has a giraffe got two legs?                 
No, it hasn´t.

Does a penguin eat grass / leaves …?  
No, it doesn´t.

Do camels eat meat / fish …?              
No, they don´t.

Do lions eat meat?                             
Yes, they do.

Otázky obměňujeme slovní zásobou z této lekce.
Tyto otázky i jiné - ze staršího učiva - si mohou dát do hry žebříky a kdo odpoví, může postoupit dál.

Slovní zásobu si lze rozstříhat a hrát různé hry k jejímu zapamatování.

Skládat otázku, odpověď k sobě, složit úplně rozstříhanou větu ...  Vybrat všechny masožravce. Vybrat všechna čtyřnohá zvířata, zvířata, která mají křídla (wings) ...

Vhodné cvičení je i vzít jakýkoli text o zvířeti z učebnice a říkat jej o jiném zvířeti. Druhý může hádat, o které zvíře se jedná.

Pracujeme i s otázkami - viz 4. ročník, ale žáci odpovídají celou větou.