Angliáda - soutěž v anglickém jazyce

Dne 19. října 2022 se žáci devátých ročníků naší školy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce tzv. "Angliády" na Gymnáziu Jevíčko. Celkem se soutěže účastnilo 157 žáků ze 17 základních škol regionu Malá Haná. 

Žáci se umístili na krásném prvním místě v soutěži základních škol, kde nás reprezentovalo celkem 16 žáků a na prvním a druhém místě v soutěži jednotlivců. 
Na prvním místě se umístila žákyně Valerie Janečková ze třídy 9.C, na druhém místě Lucie Spáčilová ze třídy 9.A, na třetím místě Pavlína Kalhousová ze třídy 9.D. 

Všem žákům patří velké poděkování za tak nádherný úspěch.